HTT Tavarantarkastus

Tuliko riitaa? Saavutettiinko luvatut suoritusarvot? Onko suoritus, laite tai palvelu sopimuksen ja määrityksen mukainen? Tarvitsetko arvon määritystä?

Tavarantarkastus on puolueeton tekninen tarkastus, jonka perusteella tavarantarkastaja antaa perustellun asiantuntijan näkemyksensä, kirjallisen tarkastuskertomuksen.

Tavarantarkastuksella pyritään selvittämään erilaisia asioita – esimerkiksi tarkastuskohteen käypää arvoa, toiminnallisuutta, kohteessa mahdollisesti olevaa virhettä tai vauriota sekä niiden aiheuttajaa/syytä ja työsuoritusten asianmukaisuutta. Tavarantarkastus ei ota kantaa juridisiin seikkoihin, mutta tavaran-tarkastuksella saadaan usein merkittävää lisäarvoa riitojen taustalla olevista teknisistä tekijöistä.

Keskuskauppakamarin hyväksymät tavarantarkastajat ovat puolueettomia asiantuntijoita. Olen oikeudessa tavarantarkastajan vakuutuksen antanut hyväksytty HTT tavarantarkastaja. Teen tavarantarkastuksia erilaisiin autoihin ja perävaunuihin, sekä niiden lisälaitteisiin alla mainituissa hyväksymisryhmissä. Olen mukana myös Tavarantarkastajayhdistys HTT ry:ssä.

7.1.1. Kuorma- ja linja-autot, erikoisautot ja raskaat perävaunut lisälaitteineen (raskas kalusto)
7.1.2. Henkilö- ja pakettiautot, kevyet perävaunut (kevyt kalusto)
7.2. Matkailuautot ja -perävaunut

 

Ole yhteydessä, mikäli haluat HTT tavarantarkastuksen.

Pasi Karjalainen p. 0400299990

HTT Tavarantarkastusyhdistys logo.
Kauppakamari logo.