Kalustonhallinta

FLEETBook talousohjattua kalustonhallintaa. Fokus edellä.

 

Kalustonhallinta

FLEETBook talousohjattua kalustonhallintaa. Fokus edellä.

 

FLEETBook kaluston ja kulujenhallintaan

FLEETBook kaluston ja kulujen-hallintaan

Tarjoamme käyttöönne tehokkaan työkalun, jonka ainutlaatuiseen logiikkaan ja analytiikkaan perustuvat toiminnot antavat paljon lisää mahdollisuuksia parantaa tuottavuuttanne ja toimintavarmuuttanne, samalla säästäen myös aikaa ja kuluja.

Kilpailuetua yrityksellesi

 • Joustava ratkaisu joka tuo kilpailukykyä
 • Merkkiriippumaton
 • Velvoitteet kunnossa ja dokumentoituna
 • Ajantasainen ja huollettu kalusto
 • Kaluston laadukkaampi ja tehokkaampi hallinta
 • Omistajalle ja kaikille ajantasainen tieto yrityksen kalustosta, helpottaa päätöksiä ja käyttöä
palvelut.

Tehokas viestintä

 • Puutteiden ja vahinkojen raportointi
 • Viestintä toimiston ja kuskien välillä
 • Helpot kirjaukset
Kalustonhallintakone.

Helppo käyttää ja rajattomasti pintoja

 • Olemme tehneet järjestelmän alusta pitäen mahdollisimman helpoksi käyttää
 • Käyttäjäpintoja voidaan tehdä rajattomasti

Tuote

Olemme vakuuttuneita, että oikealla hallinnalla FLEETBook tuottaa käyttäjäyritykselleen merkittävää lisäarvoa ja siten kilpailuetua tiukoille markkinoille. Tämä on ollut lähtökohtamme alusta pitäen. Teemme tämän yhdistäen kaikki kalustosi yksiköt siten, että et ole sidottu yhteenkään valmistajaan, toimijaan tai merkkiin.

Yrityksen kalustonhallinta on tuotannollisen yrityksen eräs tärkeimmistä osista, sen sitoessa pääomista usein valtaosan ja kuukausittaisista kuluista merkittävän osan. Tätä tuotannon kalustoa kannattaa hoitaa huolella ja vaalia siten, että se toimii mahdollisimman luotettavasti. Näin myös oman yrityksen tuottavuus ja toimintavarmuus omiin asiakkaisiin ja viranomaisiin paranee. Kun kalusto toimii, tuottoaste kasvaa ja asiakasyritykset ovat yhä valmiimpia laajentamaan asiakkuuttaan. Riski myös sille, että jokin velvollisuus, kuten katsastus määräajassa unohtuu, jää pois.

Hyvä kalustonhallinta myös säästää kuluissa. Nykyisin kaluston huollon ja korjauksen kulut muodostavat todella merkittävän osan kaluston elinkaaren kuluista. Tätä pyritään myös ohjaamaan usein erilaisiin kuukausisopimuksiin, joihin sisältyy useimmiten palautus säästetyistä kuluista. FLEETBookin avulla hallitset kuitenkin itse kalustosi kokonaisuutta, ilman muiden toimijoiden ohjaamista. Pystyt kontrolloimaan myös huolellisesti kuukausisopimusten kertymiä eri tuotteiden osalta. Ja mikä parasta, et ole sidottu mihinkään toimijan järjestelmään, mutta voit kuitenkin käyttää niitäkin jatkossa, niin halutessasi. Valmistajan edustajan sopimuksen tekijällä ei ole siis mitään tarvetta pelätä FLEETBookin käyttöä, mikäli hänellä ovat laskelmat oikein sopimuksessa. Tällöin FLEETBookin käyttö on molemmille osapuolille hyödyllistä ja vahvistaa yhteistyömallia myös valmistajaa kohden. Järjestelmä on tehty kalustonhallintaan täysin tuotannollisen yrityksen omasta perspektiivistä, edesauttamaan ja kehittämään yrityksen omaa liiketoimintaa.

FLEETBook yhdistää talouden, huolellisuuden ja kalustonhallinnan, yrityksen toiminnan kannalta, ilman sitoumuksia ketjuun tai valmistajaan. Kun käytät FLEETBookia huolella, olemme varmoja, että kulusi pienentyvät ja käyttöasteesi paranee, jolloin sinä olet tyytyväinen valintaasi FLEETBookin osalta.

Mahdollisuudet

FLEETBookia voidaan käyttää kaikissa tuotannon kalustossa. Tuotannon koneet, autot, raskas kalusto, koneet, perävaunut ja kaikki niiden lisälaitteet voidaan ottaa FLEETBookin kautta paremmin hallintaan. Järjestelmää voidaan käyttää lähes missä vain, kaikilla laitteilla (tietokoneet, mobiili, tabletit) ja pintoja voidaan avata lähes rajattomalle määrälle käyttäjiä. Kaikki tämä helposti ja yrityksen lähtökohdat huomioituna, yrityksen kannalta. Kaiken tämän FLEETBook tekee kustannustehokkaasti ja edullisesti. FLEETBook myös vapauttaa sinun ja avainhenkilöidesi aikaa muualla toiminnan kehittämiseen vaikkapa koulutuksen kautta. Avainhenkilöiden ja heidän tehtävien vaihtuessa FLEETBook takaa sujuvan siirtymän ilman kapeikkoa, kalustonhallinnan tiedon ollessa suoraan ajan tasolla seuraavalle henkilölle. Käytössäsi on koko ajan kalustosi kokonaisuus, talouden ja kokonaishallinnan osalta. Näin myös päätöksentekosi helpottuu, vaihtaminen, kunnostukset ja jopa toimialakohtaisen kannattavuuden selvittäminen helpottuu päätöksenteon osalta merkittävästi.

FLEETBook, meille tärkeä arvo on asiakkaan tyytyväisyys ja se että voimme tuottaa asiakkaalle lisäarvoa hänen omaan toimintaansa. Olemme myös valmiita yrityskohtaisiin spesifikaatioihin. Halu täyttää asiakkaan toiveet on meille sydämen asia. Ota rohkeasti yhteyttä, niin räätälöimme sinulle sopivan paketin kalustonhallinnan palvelutasosta.

Helppokäyttöisyys, lähes rajattomat rajapintamahdollisuudet yhdistettynä ainutlaatuiseen logiikkaamme ja analytiikkaan tuottavat Sinulle paljon hyvää liiketoimintaasi.

Parhaat edut

FLEETBookin avulla hoidat kalustoasia siten, että se on tuottavasti mahdollisimman hyvällä käyttöasteella tuottavassa työssä. Kalustosi kirjanpito pysyy kokoajan hallinnassa, viranomaisvelvoitteet hoidossa ja tiedot tallessa, luotettavalla tavalla ja varmuudella. Voit käyttää FLEETBookia apuna myös työnohjauksessa, tämän takaa sujuva viestipalvelumme, jonka viestit säilytetään pitkän ajan. FLEETBookin avulla päättäminen on helpompaa, ja ennen kaikkea ennakointi. FLEETBook on myös lähes rajaton, voimme halutessasi järjestää sinun yrityksesi FLEETBook yhteydet omille yhteistyökumppaneillesi. FLEETBook on hyvä kaveri myös vahingon sattuessa, erillisten vahinkokirjausten, viestien ja kuvien avulla tilanteiden dokumentointi on helppoa ja aina kaikkien saavutettavissa. Toisaalta, kaluston hyvä hoito vähentää onneksi vahingon riskiä!

Fleetbookin avulla hallinnoit kalustosi laadukkaasti:

 • ikä ja ikärakenne yksiköittäin
 • talous
 • kulut
 • huollot
 • katsastukset ja muut velvoitteet
 • vahingot
 • viestit eri tahojen välillä
 • erilaisten hälytysrajat

Vastuullisuus

Kun kalustosi toiminta-aste paranee ja huolto keskittyy enemmän oleelliseen asiaan oikeina aikoina, vähentää tämä hukkaa kaluston osalta. Näin sinäkin parannat yhdessä FLEETBookin kanssa maapallon hyvinvointia omalta osaltasi ja hiilidioksidipäästöt vähenevät. Yhteinen tulevaisuus vastuullisesti on meidän kaikkien asia.

Luotettavaa tietojen hallintaa

Säilytämme kaikki tietonne ja viestinne FLEETBookin määritteiden mukaisesti, vuosia ja joissakin tapuksessa jopa 10 vuotta.

Pidämme näin huolen, että teille tarpeellinen tieto on tallessa ja löytyy helposti vielä vuosienkin päästä.