Kalustoon liittyvät kulut ovat usein yrityksen liikevaihdosta merkittävällä tasolla, ollen usein jopa kymmeniä prosentteja. Kulut ovat tärkeä erä, joka tulee mieleen, kun puhutaan kalustonhallinnasta. Kulut myös usein kasvavat lähes huomaamatta, vuosien saatossa. Kuluihin voi myös sisältyä semmoisia eriä, jotka olisivat kuuluneet jollekin toiselle maksajalle.

Hyvä kalustonhallinta lähtee kuitenkin jo perusteista. Kaluston asiakirjat, määrä, ikärakenne, tarkistukset, velvoitteet ja monet muut tärkeät asiat pitäisi olla kunnossa heti, kun uusi yksikkö taloon tulee. Näistä muodostuu tärkeä kokonaisuus, mikä vaikuttaa yrityksen toiminnan tehokkuuteen ja luotettavuuteen merkittävästi jatkossa. Hyvä ja kunnossa oleva kalusto, joka toimii tehtävässään hyvin, on tehokkuusasteeltaan aivan eri tasolla, kuin epävarma ja heikompikuntoinen kalusto. Vieläkin suurempi asia on yrityksen imago, kun se saa kolhuja kaluston ongelmien vuoksi, voivat seuraamukset olla suuret esim. yrityksen sopimusten jatkon suhteen.

Kaluston tarkistusten ja katsastusten hyvä hoito on myös yrityksen laadun kannalta tärkeää. Vieläkin tavataan liian usein työssä koneita, laitteita tai autoja, joiden tarkastus tai pahimmillaan katsastus on (syystä tai toisesta) unohtunut hoitaa. Erityisen pahaksi tämä unohdus kasvaa, mikäli tämmöisellä laitteella tulee jokin vahinko tai onnettomuus. Tällöin arvoltaan pieni unohdus voi tulla korvaamattoman kalliiksi. Välittömänä seurannaiskuluna tulee jälleen negatiivinen imagohaitta, jonka tuottama arvo voi olla myös negatiivisuudessaan merkittävä.

Omistajalle on tärkeää, että yritys toimii tehokkaasti ja laadukkaasti. Tätä omistaja johtaa usein yhdessä kalustosta vastaavan henkilön kanssa yhteistyössä. Tässä johtamisessa on erityisen tärkeää, että se tapahtuu oikean tiedon kautta. Joskus voi käydä myös niin, että yritys myydään, kalustovastaava eläköityy tai lähtee muutoin pois. Näissä muutostilanteissa on todella tärkeää, että tieto on kunnossa. Kun tieto on kunnossa, tämä kumuloituu paremmaksi kauppahinnaksi ja vaihdoksissa sujuvaksi vaihdoksi, ilman pitkiä, jopa vuosia kestäviä selvittelyaikoja kaluston suhteen. Hyvä tiedolla johtaminen on laatua, ennakoitavuutta ja siten tuloksellisempaa toimintaa kaikissa yrityksen tilanteissa.

Hyvä ja laadukas kalustonhallinta käsittää kulujen lisäksi siis paljon muutakin. Kulut, kappaleet, taseet, huollot, tarkistukset, ikärakenne, taseet, vahingot, katsastukset ja monet muut asiat muodostavat laajan moniulotteisen kentän, missä huolellinen tieto ja siitä tehtävä ammattimainen analyysi yksiköiden välillä on arvokasta. Tämä kokonaisuuden hyvä hoito näkyy yrityksen pitkäjänteisessä toimissa tuloksellisesti. Tähän kokonaisuuteen olemme kehittäneet FLEETBook työkalun.

FLEETBook on omistajan paras kaveri kaluston laadukkaaseen hallintaan ja tiedolla johtamiseen.